Modenis

HAMISI QRAFİK TƏRTİBATLAR TV ÇARXLARI BTL DIGITAL


İdeya “Emanat” terminalların üstünlüyünü hədəf kütləsinə istifadəçilərin tövsiyyəsinə əsasən testimonial formasında çatdırmaqdan ibarətdir.

<< Go back to the previous page